JOBS.pl - logo
Dla kandydata: Zarejestruj CV Zaloguj sie

wybierz język Flaga EN Flaga DE

JOBS.PL -> Artykuły z prawa pracy -> Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia a brak pouczenia o prawie odwołania do sądu

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia a brak pouczenia o prawie odwołania do sądu

03/18/2011


prawo pracy

Kodeks pracy (dalej k.p.) przewiduje, że umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) albo przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).


Gdy stroną składającą oświadczenie jest pracodawca, k.p. przewiduje dodatkowe elementy składowe pisma, zawierającego w swej treści opisane oświadczenie. Jednym z nich jest obowiązek zawarcia pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.


Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, natomiast żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Terminy przewidziane w art. 264 k.p. są terminami prawa materialnego, toteż sąd oddala powództwo, jeżeli pozew wniesiono po upływie terminu, którego nie przywrócono.


Gdy pracownik poweźmie wątpliwość, czy złożone przez pracodawcę oświadczenie woli jest uzasadnione lub zgodne z prawem i będzie chciał weryfikacji tego oświadczenia przez sąd pracy, to brak pouczenia nie zwalnia pracownika z dbałości o własne interesy.


Jeżeli jednak pracownik, bez swojej winy nie dochował wskazanych wyżej terminów, sąd pracy na jego wniosek może uchybione terminy przywrócić. Wymaga to jednak uprzedniego złożenia, w określonym przez k.p. terminie (7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu), należycie umotywowanego wniosku o przywrócenie terminu.


Należy jednak mieć na uwadze, że uzyskanie przez pracownika od Państwowego Inspektora Pracy informacji o terminie złożenia powództwa o przywrócenie do pracy oznacza ustanie przyczyny usprawiedliwiającej przekroczenie terminu z art. 264 § 2 k.p., wynikającej z braku pouczenia o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy (wyr. SN z 12.01.1998 r., I PKN 468/97).


Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie. Pracownik nie może jednak skutecznie powoływać się na niezawinione uchybienie terminu do wniesienia odwołania wówczas, gdy pismo rozwiązujące stosunek pracy nie zawierało pouczenia o sposobie odwołania, jeżeli uchybienie terminu wynosi około 3 lata (wyr. SN z 5.09.1997 r., I PKN 285/97).


Bartłomiej Dobosiewicz, adwokat


Gregorowicz-Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski Kancelaria Prawna sp.j.

www.gkglegal.pl
dodajdo

Netto czy brutto?

Nie zastanawiaj się skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń, oblicz kwotę którą dostaniesz na rękę

» kalkulator wynagrodzeń

Sprawdź  ile zarabiają inni

Zobacz ile zarabiają inni. Porównaj swoje wynagrodzenie w wielu województwach.

» więcej

Profesjonalne CV

Starasz się o wysokie stanowisko? Nie martw się pomożemy napisać Ci profesjonalne CV

» więcej

Przeszukaj oferty pracy

CV.pl
Human Resources Poland
KarieraManagera.pl
szkolenia.com