Jobs SA

PL

PLENGE

POLMLEK Sp. z o.o. Zakład Mleczarski

Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

NIP: 9512053010

REGON: 015203332

www.polmlek.com