Jobs SA

PL

PLENGE

branża techniczna, inżynieria, telekomunikacja, elektronika, badania i rozwój technologii, technology, research, programming, electronics

Exact Systems S.A.

Focha 53/5

42-200 Częstochowa

NIP: 9730780529

www.exactsystems.pl