Jobs SA

PL

PLENGE

 

Tytuł projektu:

'Zautomatyzowany system internetowy umożliwiający integrację i wymianę danych pomiędzy portalami, serwisami społecznościowymi i agregatorami ofert pracy firm krajowych, międzynarodowych oraz własnymi wortalami wnioskodawcy'

Działanie:

8.2. POIG 'Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B'

Finansowanie:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

 

Projekt polega na stworzeniu nowego, w pełni zautomatyzowanego serwisu internetowego umożliwiającego integracja danych pomiędzy różnymi serwisami zajmującymi się rekrutacją w kraju i zagranicą. Serwis będzie stworzony w oparciu o unikatowy algorytm umożliwiający syndykację ogłoszeń o pracę do współpracujących wortali, portali i agregatorów ofert pracy w taki sposób, aby możliwy był optymalny dobór zmiennych, uwzględniający współczynniki efektywności przy doborze firm współpracujących, na dane ogłoszenie o pracę.

 

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

  1. Unia Europejska
  2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zapytania ofertowe

 

  1. Zapytanie ofertowe nr 1………...zapytanie ofertowe promocja
  2. Zapytanie ofertowe nr 2…………zapytanie ofertowe prawne I
  3. Zapytanie ofertowe nr 2…………zapytanie ofertowe prawne II-III
  4. Zapytanie ofertowe nr 3…………zapytanie ofertowe tlumaczenia
  5. Zapytanie ofertowe nr 4…………zapytanie ofertowe system IT
  6. Zapytanie ofertowe nr 5…………zapytanie ofertowe bezpieczeństwo

 

1234567